Auratouch (Energie)

De Aura is een energieveld dat we allemaal hebben. Dit bevindt zich direct om ons fysieke lichaam. Het energieveld, je aura, staat weer in verbinding met je chakra’s. Chakra’s zijn de energieverdelers in ons lichaam. Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent “wiel van licht”. Er zijn 7 hoofdchakra’s die in verbinding staan met je fysieke lichaam en je aura en corresponderen met bepaalde lichaamsfuncties en organen. 

Je Aura, je Chakra’s, je fysieke lichaam en je manier van denken zijn allemaal met elkaar verbonden en zorgen ervoor dat je wel of niet in balans bent, dat je wel of niet ziek bent of wordt. Deze factoren zijn als Healer direct te beinvloeden. Externe factoren zijn als 5e factor zeker ook van invloed op bovenstaande maar, als Healer beperkt te beinvloeden. 

Als je in balans bent, dan is er geen strijd met jezelf. Dat is mogelijk als er op bewust niveau gekozen is om geheel te leven vanuit liefde, dus zonder dat je angst en ego laat regeren.

Blijf onder alle omstandigheden trouw aan je innerlijke zelf.