Victor Kammeraat

Gepassioneerd, positief, authentiek en no-nonsense manager, coach, healer en trainer. Heeft 40 jaar ervaring met werken met doelstellingen en deadlines in de Automotive. De Master NLP opleiding in 2007 heeft hem veel opgeleverd. Hij leerde zichzelf beter kennen en begrijpen. Na het opruimen van zijn belemmerende overtuigingen werd de kwaliteit van zijn gedachten steeds positiever, waardoor zijn lijf ook gezonder werd. Met het behalen van de certificaten Reiki 1 en Reiki 2 en de voltooiing van de HBO voedingsmodule in 2016, het behalen van het certificaat van de 2 jarige opleiding Auratouch en Energetic Healer in 2018 en Shin Do Master Teacher in 2019 raakte Victor nog dichter bij zichzelf. Van deze opleidingen werd Victor er gelukkiger, rustiger gezonder en geduldiger door. Wat Victor onderging, beleefde en voelde gunt hij iedereen. Een prachtig palet met kennis en ervaring waar zowel persoonlijk als zakelijk voordeel mee gedaan kan worden.

Victors motto is:

“Succes in wat je doet wordt bepaald door de kwaliteit van je gedachten.”

NLP (Mindset)

Hoe  neem ik de wereld waar en  hoe reageer ik daarop?

Neuro; Hoe komt de wereld bij mij binnen en hoe wordt die geregistreerd door de 5 zintuigen

Linguistisch; Welke betekenis geef ik mijn waarnemingen en hoe communiceer ik die verbaal en non-verbaal?

Programmeren; Programma’s in mijn neurologisch systemen vinden en te gebruiken naar mezelf en naar anderen om de gewenste resultaten te bereiken. 

Wat ik waarneem, geeft mij een mening. Mijn mening geeft mij een  gedrag en mijn gedrag geeft mij een resultaat.

Ben ik tevreden met mijn resultaat? Wat zijn mijn gewenste resultaten? Wanneer wil ik  die gerealiseerd hebben? Wat heb ik daarvoor nodig?   

NLP heeft mij zo veranderd in mijn manier van denken, in mijn manier van handelen. In het opruimen van belemmerende overtuigingen maar ook in het verwerken van gebeurtenissen in het verleden. De kwaliteit van leven is daardoor zo enorm verbeterd. Dat gun ik iedereen. 

De Verandering die je zoekt, zit altijd in jezelf.”

Auratouch (Energie)

De Aura is een energieveld dat we allemaal hebben. Dit bevindt zich direct om ons fysieke lichaam. Het energieveld, je aura, staat weer in verbinding met je chakra’s. Chakra’s zijn de energieverdelers in ons lichaam. Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent “wiel van licht”. Er zijn 7 hoofdchakra’s die in verbinding staan met je fysieke lichaam en je aura en corresponderen met bepaalde lichaamsfuncties en organen. 

Je Aura, je Chakra’s, je fysieke lichaam en je manier van denken zijn allemaal met elkaar verbonden en zorgen ervoor dat je wel of niet in balans bent, dat je wel of niet ziek bent of wordt. Deze factoren zijn als Healer direct te beinvloeden. Externe factoren zijn als 5e factor zeker ook van invloed op bovenstaande maar, als Healer beperkt te beinvloeden. 

Als je in balans bent, dan is er geen strijd met jezelf. Dat is mogelijk als er op bewust niveau gekozen is om geheel te leven vanuit liefde, dus zonder dat je angst en ego laat regeren.

Blijf onder alle omstandigheden trouw aan je innerlijke zelf.

Shin Do (Innerlijke kracht)

Shin Do betekent letterlijk ‘Goden’ (Shin) ‘Weg’ (Do) of “Goddelijke weg. Shin Do is de weg naar het bewustzijn en beheersing van innerlijke kracht, ook wel Ki genoemd. Ki is je levenskracht en dat heeft iedereen. Iedereen kent het wel als je niet uit je innerlijke kracht handelt. Dat wat je doet veel energie kost. Een verkoopgesprek, een sollicitatiegesprek, een functioneringsgesprek. Je voelt je klein en onderdanig. Je voelt de energie van je weg stromen. Shin Do is een sensationele  manier om met energie om te gaan. Het geeft een verbinding bloot tussen lichaam en geest. 

Shin Do leert je werken met je innerlijke kracht. Deze innerlijke kracht heeft invloed op je manier van denken en handelen. Deze innerlijke kracht heeft invloed op anderen en je omgeving. Op je functioneren, je sportwedstrijden en alles wat je doet en zegt. Shin Do leidt naar innerlijke (echte) mentale  kracht voor overwicht, voor succes, voor samenwerking, voor rust, voor focus en voor realisatie van je doelstellingen. Shin Do leidt naar balans en naar je echte IK. Shin Do geeft communiceren met woorden en met lichaamstaal een geheel nieuwe betekenis.

“Door je te ontdoen van al je moeten, ontmoet je jezelf.”

Reiki (Healing)

Reiki is een Japanse geneeswijze, een spirituele manier om te helen. De volledige Engelse naam van deze helingswijze is The Usui System of Reiki Healing. 

De Nederlandse vertaling van het woord ‘Reiki’ is “Kracht van de zon”, minder letterlijk “Universele levensenergie”, de kracht waar alles uit bestaat. 

De Reiki-energie is een spirituele kracht die er altijd al is geweest. Deze energie is permanent om ons heen. Het Usui System of Reiki Healing heeft de mogelijkheid gebracht om de Reiki energie om ons heen daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor heling van onszelf en anderen.Reiki is een wijze van genezen, van heelwording, doormiddel van handoplegging. Reiki energie is een spirituele energie die haar eigen weg gaat en is niet te beinvloeden door de wil of de geest, Reiki doet wat voor iemand het beste is. De essentie van Reiki is niet te verwoorden maar alleen te ervaren.

Je kunt niet meer worden dan jezelf, je kunt wel meer jezelf worden.”